רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: Halper 331

מסמך משפטי Halper 331
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, "Four Old Marriage Contracts from the Cairo Geniza‎" (in Hebrew), Lĕšonénu‎ 30, no. 3 (n.p.: Academy of the Hebrew Language, 1966), 197-216.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • p. 200
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה