מסמך משפטי: Bodl. MS heb. b 12/17

מסמך משפטי Bodl. MS heb. b 12/17

תגים

תיאור

Legal document in the hand of Ḥalfon b. Menashshe. David b. Yiṣḥaq Ibn al-Ṣafaṭ (? אלצפט) acknowledges receipt of a sum of money from Abū l-Barakāt Berakhot b. Yaʿaqov to conduct business with it abroad. When he returns to Egypt, 1/3 of the profit will go to the investor and 2/3 to the active partner. The same David b. Yiṣḥaq ha-Levi appears in T-S Misc.27.4.28.

Bodl. MS heb. b 12/17 17 recto

17 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. b 12/17 17 verso

17 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום