רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: Bodl. MS heb. b 3/13

מסמך משפטי Bodl. MS heb. b 3/13
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  Dotan Arad, "The Mustaʿrib Jews in Syria, Palestine and Egypt: 1330-1700‎" (in Hebrew) (PhD diss., PhD Dissertation. The Hebrew University of Jerusalem., 2013).
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • p.366
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה