מסמך משפטי: Bodl. MS heb. b 3/4

מסמך משפטי Bodl. MS heb. b 3/4

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2017

תיאור

A confirmation of the Beit Din that there were no obstacles to the marriage between Sālim al-Ḥalabī al-Ṣabbāgh and Sitt al-Kuttāb b. Yefet. Location: Fustat. Dated: Adar I 1464 Seleucid = January/February 1153 CE, under the authority of the Nagid Shemuel b. Ḥananya. (Information from Goitein notes and index card linked below.)

Bodl. MS heb. b 3/4 4 verso

4 verso

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. b 3/4 4 recto

4 recto
תנאי היתר שימוש בתצלום