מסמך משפטי: Bodl. MS heb. a 3/46

מסמך משפטי Bodl. MS heb. a 3/46

תגים

תיאור

Marriage contract (ketubba). Dated: 13 Tishrei 1608 Seleucid, which is 11 September 1296 CE. Groom: Elʿazar b. Shelomo. Bride: [...] bt. Yosef. Lists the trousseau and stipulates that the wife’s earnings should belong to her husband. Bears only one signature: Yosef b. Netanel b. Shela ha-Levi ha-Ḥazzan. (Information from Goitein notes and index card linked below and from Goitein, Med Soc, Vol. 3, pp. 133, 159, 461 note 89.)

Bodl. MS heb. a 3/46 46 recto

46 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. a 3/46 46 verso

46 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום