מסמך משפטי: Bodl. MS heb. a 3/45

מסמך משפטי Bodl. MS heb. a 3/45

תגים

תיאור

Marriage contract (ketubba). Groom: Ḥasan b. Yefet. Bride: Rayyisa bt. Mevasser. Location: Fustat. Dated: Monday, 25 [...] 1345 Seleucid = 1033/34 CE. The marriage gifts amount to 3 + 15 = 18 dinars and the dowry to 32 dinars. Witnesses: the cantor Yefet b. David b. Shekhanya; Yiṣḥaq b. Saʿadya; Faraḥ b. Avraham; the parnas Hillel b. Sahl; ʿAmram b. Yefet; Shelomo b. Mevasser; Kalev(?) b. Mawhūb ha-Levi; Khulayf b. Khalaf; Shemuel b. Shemuel. (Information in part from Goitein's notes and index card linked below and from Med Soc III, p. 415.)

Bodl. MS heb. a 3/45 45 recto

45 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. a 3/45 45 verso

45 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום