מכתב: BL OR 12186.12

מכתב BL OR 12186.12

תגים

תיאור

Recto: letter from Moshe b. Levi ha-Levi, presumably in Qalyub, to his father, presumably in Fustat, late 12th century or early 13th. "If you have met with that woman [the matchmaker, judging by the response]... tell me everything she said." Also exhorts his father to update him on the apartment and the broad shawl and an ambergris seal (?). Verso: letter from Levi aka Abu Sahl to his son Moshe suggesting to him a choice among four prospective brides, one of them a divorcee: the daughter of al-[...]abiyah, or the daughter of Hibah the glassmaker the in-law of 'Imran b. al-Marjani, or the woman who was divorced by Ibn al-Habbar (the ink seller), or the daughter of Abu Sa'd al-Levi. He also requests a bundle of firewood for 4 or 5 dirhems for the holiday (lines 11-14) and mentions that Moshe's mother has gone away to "you know where" (lines 3-5) and writes something about the broad shawl, perhaps that he already sent it on Friday (lines 15-16). Information in part from Goitein's index cards. Identification based on distinctive handwriting and phrases; several other fragments survive with Moshe's letter on one side and Levi's on the other. ASE.

תיעתוק

Alan Elbaum, unpublished editions (n.p., 2020).

Recto, son to father:

 1. ב . . . . כם . . . . . . . . . . .
 2. תע אסמעני ענדכם כבר כיר
 3. למען שמו וסוא דלך אן כנתם אגתמעתו
 4. בדיך אלמרה ואנעמת פערפוני
 5. גמלה מא קאלת מן (?) אמא לא ואמא
 6. נעם בלא וניה בפצלכם וערפוני
 7. איצא כבר אלשקה ואלערצי ולא
 8. תהמל אלאמר פיהם ולא פי אלעמא/רה/
 9. ואן כאנת קד אנעמך פר . . . לי
 10. אלכאתם אלענבר מן כל בד [ס]רעה
 11. ואן קדרתו תסירו לי אלקטעה

תרגום

Verso, father to son:

 1. בש רח בעד אלסלאם עליך אננא
 2. מן פצל אללה עלי גמלה אלסלאמה ואל
 3. עאפיה אן אמך מצת אלי אלדי תעלם
 4. קאלת ואללה מא יכון ביננא מ[ע?]אמלה
 5. אבדא ואיש ראיך פי בנת אל[..]אביה
 6. או פי בנת הבה אלגזאז צהר
 7. עמראן בן אלמרגאני או פי אלדי
 8. טלקהא בן אלחבאר או בנת אלוי (!)
 9. אבו סעד ואללה אלמדבר ושלום
 10. ואללה לא יוחשנא מנך ויגעליך
 11. סלם אבדא ואסהל עליך אן
 12. תשתרי לי חטב חזמה ו . מה
 13. בארבעה או בכ{מ}סה דראהם
 14. ללעיד פאן יא בני מא ענדי שי
 15. אלי רחמת אללה ושלום ואלערצי
 16. בעתה ביום (?) אלגמעה אן . . ולא . . . .