רשומה קשורה ל-מכתב: BL OR 10578C.1

מכתב BL OR 10578C.1
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, unpublished editions.
    למהדורה ראה