רשומה קשורה ל-מכתב: BL OR 5566C.5

מכתב BL OR 5566C.5
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה