רשומה קשורה ל-מכתב: BL OR 5566C.4

מכתב BL OR 5566C.4
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה
  2. ציטוט
    Alan Elbaum, unpublished editions (n.p., 2023).
    כולל digital edition