רשומה קשורה ל-מכתב: DK 22

מכתב DK 22
 1. ציטוט
  משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 2.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • #066, pp.181-183
  • #066, pp.181-183
 2. ציטוט
  Jacob Mann, Texts and Studies in Jewish History and Literature (New York, NY: NY KTAV Publishing House, 1931), vol. 1.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • pp. 190-193
  • pp. 190-193