רשומה קשורה ל-מכתב: DK 327 + DK 327 (alt: 13)

מכתב DK 327 + DK 327 (alt: 13)
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, DK 13.
  כולל מהדורה
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 3. ציטוט
  משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 2.
  לdigital edition, digital translation, דיון, מהדורה ראה
  • #221
 4. ציטוט
  S. D. Goitein, "מסחר היהודים בים התיכון בתחילת המאה האחת עשרה: ב‎" (in Hebrew), Tarbiz‎ 37, no. 1 (Jerusalem: Mandel Institute for Jewish Studies, 1967), 48-77.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • pp. 64-66
 5. ציטוט
  S. D. Goitein, Letters of Medieval Jewish Traders (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1973).
  לdigital translation, תרגום ראה
 6. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה