מכתב: BL OR 5536.4

מכתב BL OR 5536.4

תגים

תיאור

Short letter from the judge Natan b. Shelomo ha-Kohen to his cousin and brother-in-law Ṭoviyya b. ʿEli ha-Kohen. In Judaeo-Arabic. Mainly concerning the purchasing of a table for Passover and two waybas of wheat. Mentions people including Abū l-Faraj, Abū Ṣāliḥ, 'sayyidnā' in New Cairo, the addressee's sister who kisses his hand and the eyes of Abū l-Maʿālī and the eyes of his mother, and the sending of a letter with Bū l-Ḥasan b. Ghulayb. (Information in part from Goitein's index card and attached notes.)

BL OR 5536.4 recto

recto

תיעתוק

Alan Elbaum, [גרסת מסמך גניזה דיגיטלי] (n.p., 2024).

Recto

 1. כאן קד //תקדם// כתאבי אלי חצרה מולאי
 2. אלחבר[[ן]] היקר נט רח אערפה אנני אשתרית
 3. מידה כלנג מגרבי כבירה בג ומ דרהם
 4. לאני אעלם אן אלמידה אלדי אנפדתהא לך
 5. לטיפה מא תקנעך פי אלפסח וקד אנפדתהא
 6. צחבה אבו אלפרג פאן כנת תריד אלתנתין
 7. אבקיהם ואן לם פאנת תביע אלואחדה תם
 8. וסאלת אבו אלפרג יחמל לך ויבתין דקיק מן
 9. אלקמח אלדי ענדי פקאל מא לי סביל פקלת
 10. אנפד לי אבו צאלח לאני מא אעלם וצולה
 11. אלי סיידנא אלי אלקאהרה לעל יחמלהא לך

Recto - right margin

 1. תכון ברסם אלפסח אן שא אללה הקבה יבלגנא
 2. גמיע ושלומך יגדל לעד ושלום חמודך וכל אוהבך

Recto - top margin

 1. וכרימתך תקבל
 2. ידך ועינין אבו אלמעאלי
 3. ועיני ואלדתה
 4. וקד כנת כתבת לך
 5. פי אלכתאב אלדי דכרתה
 6. . . . . . באלפורים
 7. ודפעתה לבו
 8. אלחסן בן גליב
 9. ינפדה לך

תרגום

BL OR 5536.4 verso

verso

Verso - address

 1. חצרה מולאי אלחבר רבנ טוביהו
 2. הכהן שצ בן כגק מרנו ורבנו
 3. עלי הכהן המעולה זצל
 4. אוהבו כנפשו נתן
 5. הכהן בר שלמה הכהן