רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: AIU VII.D.4 + T-S 8J4.3 + T-S 13J5.1

מסמך משפטי AIU VII.D.4 + T-S 8J4.3 + T-S 13J5.1
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה
  2. ציטוט
    S. D. Goitein, unpublished editions.
    למהדורה ראה