מכתב: AIU VII.A.18

מכתב AIU VII.A.18

תגים

תיאור

Letter from a man entitled “segan ha-yeshiva” to Aharon the Cantor. Dating: Possibly ca. 1035 CE, based on Goitein identification of the addressee with Aharon b. Efrayim, who is the addressee of T-S 8J33.1, ca. 1035 CE. The writer has been confined to his house with the remnants (baqiyya) of a serious illness (maraḍ ṣaʿb, alam, ʿillal). He cannot stand, and he can hardly write. He asks Aharon to bring the Nasi and Abu ʿAlī to treat his illness, and to go with Abū l-Khayr Mevorakh to collect money from 'aṣḥābunā' for a man in need and naked (insān mastūr wa-ʿaryān), i.e., himself. They are also to get a half dinar for the writer from Abū l-Ḥasan. Information in part from Goitein's note card. The scribe has cut and reused a classical Arabic text in calligraphic script with full diacritics and vowels. ASE.

תיעתוק

S. D. Goitein, handwritten texts.

Recto:

 1. סגן הישיבה
 2. מ׳ר׳ אהרן החזן תשא ברכה ושלום
 3. נאלני מרץ צעב ואנא אלי אלאן פי בקיתה
 4. מא אקדר אנהץ ואללה גל וע׳ אלמחמוד
 5. ברוך גומל לחייבים טובות ומע דלך
 6. פקלבי אליך ואחב אן תדכל אלי סידי אל
 7. נשיא וסידי אלשיך אבו עלי ינוחמו ותשפי
 8. מרצי ואלאלם אלדי אנא פיה ואני לא
 9. אקדר ולא אפילו אכתב ותגוב עני פי
 10. דלך וקד אנפדת אבו אלכיר מברך
 11. תתפצל ותמשי מעה עלי סאיר
 12. אצחאבנא תגמעו שי לאנסן(!) מסתור
 13. [ער]יאן פאלעלל ענדנא כביר(!) לא
 14. תבקי גהד אללה אללה ואקצי חקי
 15. פי דלך

תרגום

Recto margin:

 1. ושלומך יר[בה]
 2. ואוצל רקעתי
 3. לאבו אלחסן
 4. וכד לי מנה
 5. נצף דינאר
 6. ללדויסה(?)