רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: Bodl. MS heb. e 98/60

מסמך משפטי Bodl. MS heb. e 98/60
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  Mordechai Akiva Friedman, Jewish Marriage in Palestine: a Cairo Geniza study, The ketubba texts (Tel Aviv: Tel Aviv University, Chaim Rosenberg School of Jewish Studies, 1980), vol. 2.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • Doc. #52, pp. 389-91
 3. ציטוט
  משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונה‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 3.
  למהדורה ראה
  • #594
 4. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה