רשומה קשורה ל-מכתב: PER H 33

מכתב PER H 33
 1. ציטוט
  משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 2.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • #103
 2. ציטוט
  Joshua Blau and Simon Hopkins, "Judaeo-Arabic Papyri — Collected, Edited, Translated and Analysed,"Jerusalem Studies in Arabic and Islam (JSAI) 9 (Jerusalem, Israel: Hebrew University, 1987), 87-160.
  כולל מהדורה, תרגום