רשומה קשורה ל-רשימה או טבלה: T-S NS J28

רשימה או טבלה T-S NS J28
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 2.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • #290
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה