רשומה קשורה ל-רשימה או טבלה: Bodl. MS heb. f 56/44

רשימה או טבלה Bodl. MS heb. f 56/44
  1. ציטוט
    משה גיל, Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza (Leiden: Brill, 1976).
    לdigital edition, מהדורה ראה
    • Doc. #81, pp. 330-332
    • Doc. #81, pp. 330-332