רשימה או טבלה: T-S NS 338.92

רשימה או טבלה T-S NS 338.92

תגים

תיאור

An account by Barhun b. Musa ha-Taharti with Yeshua b. Isma’il and Abu Ibrahim. Around 1060. Regarding their partnership in business of redwood and silk. Nahray b. Nissim wrote several details on the right side about shipment of money. Verso: Mentions a shipment of Persian cloth, cotton, a deal with Ibn al-Tarabulsi and rosewater. (Information from Gil, Kingdom, Vol. 3, #358) VMR

T-S NS 338.92 1r

1r

תיעתוק

משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 3.

recto - left side

 1. שרח מונה אלעדל בקם כלטה ישועה

 2. עתאלין ה דרא אגרה מכזן קיראטין

 3. תכויר > שחד          קיראטין

 4. חראץ > סלפה          ו דנא ותלת

 5. נקאש ב ען וסק תלת

 6. אלמקאטה ד אלעין סתה ותלתי

 7. אגרה קארב ג אלורק כב דרה תכון נצף ותמן

 8. הבה נואתיה ו אלגמיע סבעה דנא וסדס ותמן

 9. תכויר א אלנצף מן דלך עלי ישועה והו

 10. ג דנא ונצף ותמן אלא קיר

 11. אלדי אביע מן אלמצלב עב רטל ותלת כלטה אבי ברהים לה פיהא אלתלת

 12. ואביע לכלטתה איצא לב רטל נצף אלגמיע קד ארטאל > ותלת

 13. לנא פי ספקה מצלב תלתהא לנא ואלי אבי ברהים תלתהא פא>

 14. ולנא ולאבי ברהים נצף ספקה מצלב חצתנא כח ורבע באלמצרי

 15.          יכון גמיע חצתנא וחצה אבי ברהים מן אלספקתין מצלב

 16.     קי ארטאל אלי

 17.     רבע מצרי

recto - right side

 1. פי[      ] יו ונצ ואלעלאוה

 2. הארוני יט קיר

 3. צרתין ו ו> ורב אלא חבה

 4. דראהם דינ ורב ותמן

 5. שקאק יז וסדס וקיר

 6. > רטל נצ ורב ו> קיר

 7. > רטלין דינרין ונצ ורב

תרגום

T-S NS 338.92 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S NS 338.92: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.