רשומה קשורה ל-רשימה או טבלה: T-S NS 338.80

רשימה או טבלה T-S NS 338.80
  1. ציטוט
    משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 2.
    למהדורה ראה
    • #298