מסמך משפטי: Bodl. MS heb. f 22/47

מסמך משפטי Bodl. MS heb. f 22/47

תגים

תיאור

Legal document. Deposition on cession of rights in the "Estate of the Jerusalemites," ca. 1160. The uncle of Bū Saʿīd Ibn al-Muqaddasī renounces his right in the "Estate of the Jerusalemites" in favour of his nephew. One additional witness was present. From same notebook as Bodl. MS heb. f 22/43b. (Information from Gil, Documents, pp. 295 #64.) See also Goitein, Med Soc II, Appendix A, #165.

Bodl. MS heb. f 22/47 47 recto

47 recto

תיעתוק

משה גיל, Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza (Leiden: Brill, 1976).
 1. אשהדני עם
 2. בו סעיד בן אלמקדסי עלי
 3. נפסה אנה קד והב לבן
 4. אכוה בו סעיד אלמדכור
 5. גזוה אלדי פי רבע אלמקאדסה
 6. וכאן בו עלי אלנאסך חאצר

תרגום

משה גיל, Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza (Leiden: Brill, 1976).

Recto

 1. (1-2) The uncle of (A)bū Saʿīd b. al-Muqaddasī made me be witness for 

 2.  
 3. (3-4) himself, that he has given his nephew, the said (A)bū Saʿīd, 

 4.  
 5. the share which is his in the Estate of the Jerusalemites. 

 6.  And (A)bū ʿAli al-Nāsikh was present. 

 

Bodl. MS heb. f 22/47 47 verso

47 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום