רשימה או טבלה: T-S K2.32

רשימה או טבלה T-S K2.32

תגים

תיאור

Account of Barhūn b. Sāliḥ ha-Tāhartī, 1055. Three bifolios (six pages) with two binding-holes on either side of each centerfold. Contains details about commodities such as pearls, silk, textiles, oil, mercury, perfumes, metals, hides, almonds, glue, resin, and saffron, mostly with the cities of Sfax and Palermo. Most amounts are in dirhams. Also mentions Ibn al-Baʿbāʿ traveling in the amīr's qunbar carrying a pouch containing 4,000 dirhams belonging to Barhūn b. Mūsā al-Tāhartī. (Information from Gil, Kingdom, and from CUDL)

T-S K2.32 1r

1r

תיעתוק

משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 3.

recto - left side

 1. ברכת יי היא תעשיר

 2. שרח מא בקי לנא במצר ענד אבי יחיי סלמה אללה

 3. ממא הו לכאצה אבי אלפרג ישועה זוג שקאק כאם

 4. וממא הו ללכלטה איצא ביד אבי יחיי סלמה אללה

 5. תמן פוטה ענד קגארה ותמן מרגאן בן אבי אלמע[אלי] יג דינ

 6. וקפה מסמאר          ותמן קפה סיאלה ו

 7. מן סנה מו תמן ג סוסיאת // ז          //יג רטל חריר ג[       ] לאסין

 8. וקד דפע לי מא אביע מן גמלתה       ומא חצל לה ומא

 9. בקי גיר מביוע ומא בקי יקתצא אנת תסתכרג [תמנה]

 10. ותחאסבה עליה          לה מן דלך תמן כאפור כ [

 11. ותמן נצף כ[               ] מא בקי ענדה [     ]

 12. ומא חמל [

 13. ז אוק וא[

 14. בשרי יב [

 15. פ שקה סומ[

verso - right side

 1. ברכת יי היא תעשיר

 2. שרח מא חמלתה מן רחל צחבתך ערפנא אללה ברכתה

 3. מן דלך ג קנאטיר י ארטאל //זאבק// צאפי אלף שכט אלי קירטין

 4. לב כסא אנדלסי נה וקטאע ק       שער רבאעי ג [ ]

 5. י אפריא          מה נצף              אלתמן תקל [      ] קקפ וקירטין

 6. תמן ק פרכה ואכסיא כלטה בן אלאסכנדראני ובקי עליהא קקטו

 7. וזן קפה יא לולו ה רבאעיה        כברית ד יכון [       ] //אלמונה//

 8. יג תוב בוני מד                        ד פראך כאם ופרכתין [        ] רבאעי

 9. טו פרכה מקצור כ רבאעי          יח רטל ונצף שי[ש    ] ו נצף

 10. לה רטל חריר קקפ                   ו ארטאל גיר רבע חריר [      ] ה

 11. ט אכסיא        כב>                  יד קנטאר ו[   ]

 12. נצף דינ ו[                 ] פז        נצף צ[           ]

 13. יד רטל אלי רבע לאסין פב         [ ]

 14. וכלה סקלאטון ורדאוין ומ[     ]

 15. כאם ורדאוין ופוטה מן אל[           ]

תרגום

T-S K2.32 1v

1v

verso - right side

 1. ומרגאן גוינה שיש פה ולפאפה ומכדה ללגריב

 2. כב גבא צוף ט אכסיה     ונצף אלגלאביב

 3. ומע סלמאן בן הרון יג דינאר ג אלאף קקב

 4. ולכאצתך קפה מרבא וגונה מרגאן

verso - left side

 1. ברכת יי היא תעשיר

 2. שרח מא חמלתה מן רחל צחבתך ערפנא אללה ברכתה

 3. מן דלך ג קנאטיר י ארטאל //זאבק// צאפי אלף שכט אלי קירטין

 4. לב כסא אנדלסי נה וקטאע ק       שער רבאעי ג [ ]

 5. י אפריא          מה נצף              אלתמן תקל [      ] קקפ וקירטין

 6. תמן ק פרכה ואכסיא כלטה בן אלאסכנדראני ובקי עליהא קקטו

 7. וזן קפה יא לולו ה רבאעיה        כברית ד יכון [       ] //אלמונה//

 8. יג תוב בוני מד                        ד פראך כאם ופרכתין [        ] רבאעי

 9. טו פרכה מקצור כ רבאעי          יח רטל ונצף שי[ש    ] ו נצף

 10. לה רטל חריר קקפ                   ו ארטאל גיר רבע חריר [      ] ה

 11. ט אכסיא        כב>                  יד קנטאר ו[   ]

 12. נצף דינ ו[                 ] פז        נצף צ[           ]

 13. יד רטל אלי רבע לאסין פב         [ ]

 14. וכלה סקלאטון ורדאוין ומ[     ]

 15. כאם ורדאוין ופוטה מן אל[           ]

T-S K2.32 2r

2r

T-S K2.32 2v

2v

T-S K2.32 3r

3r

T-S K2.32 3v

3v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S K2.32: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.