רשימה או טבלה: T-S K15.55

רשימה או טבלה T-S K15.55

תיאור

Private account of Yisrael b.Natan. Around 1045. Regarding is business with Yeshua b. Isma’il al-Makhmuri. (Information from Gil, Kingdom, Vol. 3, #410) VMR

T-S K15.55 1r

1r

תיעתוק

משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 3.

verso - right side

 1. צח לתונסי יד דינ גיר סדס

 2. מן אלכהן וענד ברהון בן צאלח

 3. יב דינ ותלת ותמן אלא דאנק

 4. אבו עלי דינר ינקץ חבתין

 5. דלך כז רינ ורבע ונצף קיר //ודאנק//

 6. ולה מן קבל אלנפוסי דינ א[ ]

 7. קבצת מן [       ] בן לבראט דינ

 8. ינקץ קיר ונצף מנה לישועה בקיה

 9. חסאב כג קיר וקבץ מנה קיר

 10. ונצף ב> בקי ענד ישועה בקיה

 11. חסאב אלתונסי יא קיר ונצף

 12. אלבאקי לה ט קראריט ונצף

 13. [       ] חסאבה ובקי לה [   ]

 14. קבץ לנהראי בקיה חסאבה

 15. [         ] מן גהה דאוד נ דר בידי

 16. ואיצא לאבי אלכיר אלפין קקכח

 17. דר ולי אנא אלף קקב אלא רבע

 18. דלך ג אלאף תפ אלא רבע

 19. וקבץ באלאסכריה מ דרה אלגמיע

 20. ג אלאף תקכ אלא רבע

 21. יכון אלדי קבצת אנא ורק מן דרה [         ]

 22. אולא נ ואלף קקב אלא רבע כרג אולא

 23. נ פי אלוצטאן וכרג ל וכרג ל

verso - left side

 1. ובעת לדאוד בן אלמבין [שקתין]

 2. רזמתין שי לקאהרה צח

 3. פיהא עין וורק

תרגום

T-S K15.55 1v

1v

recto - left side

 1. שרח מא קבצת מן ספתגה

 2. כתבהא בן אלאסכ<נד>ראני עלי

 3. אבי אלפרג ישועה

 4. מן דנאניר אלנפוסי עליה

 5. עח דינ אלא קירטין

 6. דפע מה דינ אלא סדס וקיר

 7. ופי תמן יז דינ וסדס ור[ב]אעיה

 8. בהרגה ענד כאלי יד דינ ותלת

 9. ומן בן אלצנבודי טו דינ ונצף

 10. ותמן ודפע ד דנאניר גיר

 11. תלת ונצף קיר [מדאס]

 12. מנהא ג מנגזרה דלך אלגמיע

 13. עח דינ ורבע ונצף ותלת קיר

 14. בקל לה נצף דינ ונצף קיר

 15. עליה לצבח אלתונסי רבע

 16. דינ מקי עליה אלנפקה

 17. יא קיר ונצף דפע דינ וזנה כא

 18. בקי לה ט קראריט ונצף קירט

 19. יכון גמיע מא קבצת לדאוד בן עזרון

 20. מן תמן הדה אלאנטאע עח אלא קירטין

 21. ען אלנפוסי

תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S K15.55: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.