רשומה קשורה ל-רשימה או טבלה: T-S K15.114

רשימה או טבלה T-S K15.114
 1. ציטוט
  משה גיל, In the Kingdom of Ishmael‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 4.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • #837
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה