רשומה קשורה ל-רשימה או טבלה: Bodl. MS heb. e 98/64–65

רשימה או טבלה Bodl. MS heb. e 98/64–65
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 2.
  למהדורה ראה
  • #273
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, Letters of Medieval Jewish Traders (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1973).
  לתרגום ראה
 4. ציטוט
  [unknown source]‎ (in Judaeo-Arabic).
  כולל digital edition
 5. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  לdigital edition, מהדורה ראה