רשימה או טבלה: T-S Ar.7.3(2)

רשימה או טבלה T-S Ar.7.3(2)

תגים

תיאור

Private account written by Nahray b. Nissim. 1065. Details about trading pearls. Mentions partnership with Nahray’s circle of friends. (Information from Gil, Kingdom, Vol. 2, #296) VMR

T-S Ar.7.3(2) 1r

1r

תיעתוק

משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 2.

Recto, right side

 1. אלף חבה מכ'צ'ומה כלטה' 
 2. אבן אבי אלחיי נ'ע' י'ד' דינ' אלא קירטין 
 3. ואשתרי להם איצ'א 
 4. נצף ש' דרה' פרס 
 5. תקב מנהא ונצ'ם 
 6.        אלתמן באלמונה 
 7. וחמל אלגמיע צרובה' אלשיך 
 8. אבי סעיד יוסף בן מוסי ז'ל' 
 9. ובאלתאריך' מא מנה 
 10.  אלתלת ליוסף בן מוסי נ'ע' 
 11.  וישועה ואלתלת ליוסף 
 12.  ונהראי ואלתלת לנסים 
 13.  ונהראי ספט זרניכ'י
 14.  עדדה י'ד' אלף עבי 
 15.  מנה פי גוניה נ'ט' ביעה 
 16.  ופי ספט      נ' ביעה 
 17.  ופי ספט      ל'ב' ביעה ונצף
 18.  ואיצ'א באלרסס
 19.  ספט כ'לאב עדרה
 20.  ט' ביעאת      עבי

Recto, left side

 1. מנה פי ספט            ק'צ' ונצף 
 2. ובקי באקיה
 3. וברסם יוסף ונהראי ה' אמנא
 4. ונצף ות'מן קרנפל ורבע
 5. מן כאפור
 6. ובאלרסם אלרבע מן וזן 
 7.        ש' דר'ה' לךלך פרס 
 8. ת'קב מנהא ונצ'ם 
 9. ובאלרסם אלנצף מן וזן ק'י'ר'
 10.  דר'ה' לולו פרס
 11.  ובאלרסם צחבה' מחמד
 12.  בן חסין אלזריק צבי אלרסול 
 13.           קפיפה פיהא טו' רטל
 14.  חמר
 15.  וברסם //כלטה// דניאל בן הרון
 16.  צחבה עטיה' גלאם אלנגאר 
 17.  קפה פיהא מח' רטל חמר 
 18.  לסטיה מנהא נצף אלרבח 
 19.  וברסם אפרים בן מימון 
 20.  צחבה' אלשיך אבי סעד 
 21.  עיבה ופיהא כריקאת

תרגום

T-S Ar.7.3(2) 1v

1v

Verso, right side

 1. [     ] זאת [        ]ה ודק וכריטה
 2. פיהא ז' ד'י'נ' 
 3. וברסם נסים בן אסחק צחבתה 
 4. איצ'א עקביה כ'צ'רה ומדאס 
 5. אחמר וכריטה פיהא
 6. ש' קצבה כ'צ'ר ק'נ' וכריטה 
 7. זרק ק'נ' נצף קצבה קק

Verso, left side

 1. וביד רב יוסף אלכהן לאסחק [בן] 
 2. ברהון רדה דביקי וכישה פיהא 
 3. לאסחק בן ברהון מדאס ותאסומה 
 4. ולר' מצליח מדאס ולד נסים בן 
 5. אסחק מדאס ען אלנבקי ומעה
 6. איצ'א צרה לולו פיהא [[גז בן בקעא[ן]]] 
 7. וזן ק'ק'מ' לולו פרס אלתמן ל'ט' די'נ׳ ורב 
 8. מנהא לנסים בן אסחק כ׳אצה 
 9.       ז׳ דנא ותלתיי 
 10.  ולאסחק בן ברהון ה׳ דנא׳ ותלתיי[  ]
 11.  ולאבן בקע[אן] י'ד' דינ ונצף ור[בע]
 12.  ולאפרים [בן] מימון י'א' די'נ' ורב' 
 13.  שרי [               ] לסנה נ'ז' ערפנא אללה
 14.  ברכתהא צחבה' מולאי אלשיך אבי סעיד
 15.  יוסף בן מוסי תיהרתי צרה לולו אל
 16.  וזן כ'ה' דרהם לולו פרס ברסם יעקב
 17.  ויהודה בני אסמעיל אלאנדלסי
 18.  וברסם נסים בן אסחק ואסחק בן ברהון
 19.  פי צרה וזנהא במצר ש'כ' ד'ר'ה' לולו פרס
 20.  אלתמן גמיעהא מ'א' דינא ורב וסדס
 21.  גז [              ] כ'ו' די'נ' ונצ' וקיר'
 22.  ופיהא גז לאבן בקעאן ט'ו' די'נ' אלא ת'מן 
 23.               והן באקיהא 
 24.  ואשחרר להם           איצ'א נצף
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S Ar.7.3(2): Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.