רשימה או טבלה: T-S Ar.30.2

רשימה או טבלה T-S Ar.30.2

תגים

תיאור

Private account by Yeshuʿa b. Ismāʿīl al-Makhmūrī. Dating: ca. 1080. Concerning shipping goods from the Maghreb to Alexandria. Mentions different expenses in the ports and different goods: wool, scarlet material, perfumes, fabrics, and butter. Also mentions money exchange (with different types of dinars). (Information from Gil, Kingdom, Vol. 3, #324) VMR

T-S Ar.30.2 1r

1r

תיעתוק

משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 3.

recto - left side

 1. וצח פי אלסנבל ג אמנא [        ]

 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6. [        ] גמיע פי אלמהדייא

 7.             וואגב אסכנדריא [            ]

 8. וצח פי אלמסך ג אדננ בעד

 9.      תטייב אלבאן

 10. אלגמלה מא דינ

 11. אש[תר]ית לה כג וקיה ו> ענבר סער

 12.           דינרין גיר רבע

 13. [            ] אלזבד[ה] אלדי קבצת[הא          ]

 14.           וזן אלאואק ו> אלתמן טו דינ

 15. אשתרי מן תמנהא תוב שקירי בז [       ]

 16. יבקי לה [    ] אדננ אלא [תמ]ן אשתרית

 17. [                    ] דננ סקיליא

 18. צח פי ד אל[               ] דינ יזול מנ[הא]

 19.    טאבע וגעל דינ ונצף

 20. י[ז]ול מנהא ואגב רשיד //ואסכנדריה// נצף דינ מצרי

 21. ינובה דינרין ורבע יבקי לה ט אדננ ורבע

 22. ולה דינ חזם יכון י אדננ ורבע

 23. אשתרי לה בהא מראבטייא

recto - right side

 1. צח פי אלארגואן וזן ה קנאטיר תנקץ רטלין ו>

 2. [       ] וביע ס[       ] אלקנטאר

 3. אלתמן קקנ דינ

 4. אשתרית ס דינ מראבטי]יא סעד ג אדננ אל[       ]

 5. אלדינ בחמלהא וגב לב דינ תמן קע דינ סדס

 6.      אלבאקי לה פ דינ

 7. אשתרית לה בהא לא דינ אלא קירטין

 8.          מראבטייא

 9. סער דינרין ונצף וקירטין בחמלהא

 10. בעד אן כרג ואגבה מן תמן אלצוף

 11. וואגב אסכנדריא ורשיד לם נסתופיה

תרגום

T-S Ar.30.2 1v

1v

verso

 1. ב الله الرحيم الرحمن

 2. אלדי צח פי וזן אלצ[ו]ף קקלב רטל

 3. ביע כ דינ אלקנט אלתמן מו דינ ות[מ]ן

 4. ופי אלקטעה אלתאניה אלוזן קקמו [ו]נצ[ף

 5.      ביע כ דינ אלקנט

 6. אלתמן מט דינ וה קראריט דהב

 7.      אלגמלה צה דינ ונצף וקירטין

 8. כרג מן דלך וזאנין ושכוץ ה אדננ אלא רבע

 9. דיואן דינרין ורבע ותמן

 10. חמל נצף דינ

 11. עמאלה רגואן וכלף ה אדננ תלת קיר

 12. אלגמלה יב דינ ונצף וקירטין

 13. וכרג איצא ען בקית סלפה דינרין מ[ראבטי]

 14.      אלתמן [            ]

 15.     אלגמל[ה] יז דינ אלא רבע

 16. אלבאקי עח דינ גיר קירטין

 17. אשתרי לה מן דלך ל דינ ותמן [         ]א

 18. סעד ב ו> וקיטרין סוא

תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S Ar.30.2: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.