רשימה או טבלה: T-S Ar.30.179

רשימה או טבלה T-S Ar.30.179

תגים

תיאור

Private account by Barhūn b. Mūsā and Barhūn b. Ṣāliḥ ha-Tahirti. Around 1055. Including different payments and details about shipment expenses in the ports of Alexandria and Rashid. (Information from Gil, Kingdom, Vol. 3, #355) VMR

T-S Ar.30.179 1r

1r

תיעתוק

משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 3.

recto - right side

 1.             שרח חסאב סידי אבי יחיי(!) נהראי אידה אללה

 2. ענדה בקית חסאב    יא קירט ונצף וענדה מן קול אלמבין קירטין

 3.                      דלך יג קירט ונצף

 4. לה ענדי מן דלך תמן חצר          ז קראריט     לר אברהם תמן דינ

 5. ולה בקית חסאב [ ] ט קראריט דלך יט קירט אלבאקי לה

 6.                                    ג קראריט ונצף      ולה ורק נ דרהם

 7. ולה ברטיל                י אעדאל               ה דרה

 8. וענדה      חק בהרג [       ] ב>     ולה ען יט עדל מסלחה רבאעי וחבה

 9. כרא י אעדאל פי אל [            ]לתין ה קראריט [ונצף] //ודאנק//

 10. כרא ו אעדאל     פי [     ]ארה     דינר ודרהם ורבע ותמן

 11. תקציר ותטייב ען יז עדל   יו דרהם

 12. רסאלה ען סתה אעדאל פי [     ]ארה   ד דרה ותמן

 13. רסאלת תאבת ען י אעדאל   ד דרה אלא רבע

 14. חמל וסאהל ען יו          כד דרהם             צביאן דאר מאנך ען יז עדל

 15. וב/ר/טיל מצר יט דרהם ותמן          רבע קירט וצרף ען יו         סדס וחבין

 16. תמן זעפראן מן אלחבר קירטין גואז ביועה ען ה ז דרה ונצף

 17. ברטיל י אלאעדאל             כ דרהם     מן קבל ברהון בן אסמעיל ד דרהם אלא רבע

 18. כרא מרכב אנחדאר ז קראריט ונצף אלעין ג דנאניר וז קראריט ודאנק

 19. ואלורק ק דרהם

recto - left side

 1. ענדה מן דלך תמן בקית אלשש דינרין וסדס ותמן [         ]

 2. תמן שקה סוסי פי אלמימון דינ ונצף ותמן פיג באלאסכריה ען [               ]

 3. ברטיל וחראצה פי רשיד ען [     ] אעדאל ז דרא אלא תמן

 4. ואגב עלאותין        ד דרה         וענדה דינרין וקירטין ואלאסכריה //דלך אלעין ו דנאניר אלא סדס

 5. ואלורק יז דרהם אלא תמן לה ורק ק דרה יד ותמן

 6. אלבאקי לה מן אלורק צז ורבע אל[עין] דינרין ונצף וקירט וחבה [               ]

 7. ולה עין ג וז קראריט ודאנק       יכון גמיע מא לה מן אלעין [             ] תמאניה

 8. ונצף ותלת ונצף קירט ענדה ו דנאניר אלא סדס בקי לה מן הדא אלחסאב

 9.                                  אלנצף קירט

 10. [וענדה מן גהת אלרקי           ה קראריט ונצף]

 11. ענדה תמן רקוק         תמן > קיר וורק ללחמל תמן [                     ]

 12. וענדה מא וזנתה ען אלאעדאל אלראגעה      ב ורבע

 13. [וענדה תמן שראב ביד מרדוך                 ] אלא דאנק

 14.           אלעין נצף ותמן וחבה וורק ב [       ] ורבע ותמן

 15. לה מן אלעין בקיה נצף קיר אלבאקי ענדה נצף ותמן אלא דאנק

 16. ולה מונת עדלין //אל[             ]// [              ] כרוגהא מן אלמדינה דרהם ונצף

 17. אלבאקי לה מן אלורק ד דרה ותמן

 18. וענדה בקית חסאב בן אלעודי קיג דינ וחבה

תרגום

T-S Ar.30.179 1v

1v

verso - left side

 1. ומא קבצת מן עבד בן בשר בקית חסאב דאוד

 2. סג דינ ונצף ותמן       לה מן דלך מא וגהו לי לבוציר

 3. כ דינ אלא קירטין      ואגב אלאעדאל ען דאוד [   ] דינ

 4. לה ואגב אלאעדאל לכאצתי י דנאניר [               ] סדס אלא תמן

 5.          פדלך [    ] לה מט דנא [ ] באקי לי אנא יד דינ ורבע

 6. ותמן וחבה       יכון גמיע מא          [               ] תמן וחבה

 7. ענדי מן דלך מא קבצתה מן ענד אלשיך אבן אל[       ] כו דינאר סוא

 8. וביד אלחננן(!) ואגבאת ען יד עדל [     ]

 9. אלא חבה      ואגב בן חאתם ען [             ] נצף ורבע דינאר

 10. [ומן אל] וען כרא מרכב דינאר וען ואגב דאר מאנך ואלמכתארה

 11. ורשיד ען ואגב יט עדל          כג דינאר [   ]

 12.          מן גמלת מא לה          עא דינ ורבע וסדס [         ] יא דינ

 13. [             ] וקירט וחבה ענדה מן גהת מולאי אלשיך [        ] דנאניר ורבע

 14. וענדה מן קול ברהון בן אסמעיל ג דנאניר     דלך ו דנאניר ורבע

 15. אלבאקי לה ה דנאניר ורבע וקירט וחבה נקלת פי חסאבה

תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S Ar.30.179: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.