רשומה קשורה ל-רשימה או טבלה: T-S Ar.30.127

רשימה או טבלה T-S Ar.30.127
  1. ציטוט
    משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 2.
    לdigital edition, digital translation, מהדורה ראה
    • #271