מכתב: T-S 8.25

מכתב T-S 8.25

תגים

תיאור

Letter from Isma’il b. Farah from Alexandria, to Nahray b. Nissim, Fustat. Around 1060. The writer deals with selling goods that arrived from the Maghreb. Mentions details about the eastern wind that delays the ships on their way from the Maghreb to Egypt. Mentions details about Byzantine merchants and the prices of several types of goods: resin, fabrics, soap, and oil. Also mentions a shipment of wax, that has not been sold entirely yet. (Information from Gil, Kingdom, Vol. 3, #498) VMR

T-S 8.25 1r

1r

תיעתוק

משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 3.

recto

 1. סידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם תאידך וסלאמתך וסעאדתך נצף תמוז ואלחאל סלאמה

 2. ושוק אליך קרב אללה אלאגתמאע בך וצלני כתאבך ולם ארא מנך כתאב סואה

 3. ומן רצי באלסואל יקנע במא עטי ערפני מולאי אלשיך אבו נצר בכתבך

 4. לה כאמס כתאב ואן דכרת אן אלסמסאר אלדי יביע אלחאמל מא יצל אליה אלא

 5. באלבטאיק יאסידי אעטיה לגאיז טריק ינאדי עליה נביעה בקצם אללה ולא

 6. תהם נפסך בנצר לאן לא תריד אעטיה לאן אכתרה לא תרא אנה מאת או

 7. הו פי אלדניא והו שיי לא יזיד פי אלקצם אחב איגאזה נביעה באלקצם

 8. וכדלך תקדם סואלי לי פי אלשמע ותבלג סידי אבו אסחק סלאמי ותסאלה סואלי

 9. ותשד עלי ידה וידי פי ביע אלשמע אלי אן לא יקע מנה דלך באלמואקפה

 10. לא תתקל עליה במא לא יריד ומא נץ ותיסר מן אלאתמאן אמא אלשמע

 11. או אלחאמל תנפדה לי מע מן תראה וידך מטלקה פי אנפאד הדה אלדנ שא

 12. בר או בחר מע מסלם או מע יהודי או מע נצראני וכדלך סאלתך ורגבת אליך

 13. אן תפצלני עלי אשגאלך תקבץ לי מן סידי אבי סהל סרירתין לי ענדה ותהם

 14. נפסך באנפאדהא וערפת אן במצר אבו אלפרג אלצירפי אליהודי ואולאד

 15. בן חדיד ואסמעיל בן אלבוני וליס אשכץ לך האולאי באעיאנהם אן אתפקו

 16. הם או גירהם ידך מטלקה אנפד מע מן יופקך אללה

recto - right margin

 1. כאן ענדנא פי הדה אלאסבוע ריח שרקי ואקאם ליליתין(!) ויום ארגו מן

 2. אללה אנה יצח ענדהם תעדי בה כל מן פי ראסתיני אן שא אללה ומא ענדנא

 3. כבר סוא מן תקדמת בה כתבי אלקאפלה תמשי גדא

תרגום

T-S 8.25 1v

1v

verso

 1. ואלפיג ימשי מעהא אלרום באעו אלמצטכי מן מג אלי לו ובאעו בזיון ד רב אלזוג

 2. חולה ומא מעהם שש ולא וצל מעהם שיי ודכרו אן לה סער פי בלדהם והו קליל

 3. אלצאבון כאן ה הו אליום ד ו> אלזית יכרג כב אלקלה ואנא מתכל עלי אללה ועליך

 4. פי וצול הדה אלדנ קד תסלפת דנ ונפקתהא אחב אן תחמל ען קלבי מצץ ותהם נפסך

 5. במא סאלתך פיה תקבץ אלסרה ותנפדהא לי מע מן תראה ולי תיאב טברי פי כיש [ענדי]

 6. אחב תסלמהא לסידי אבי סהל מנשה מתפצל תכתץ אפצל אלסלם ומולאי אלשיך אבי אלכיר אלסלם

 7. וסידי אבי אסחק ברהון אלסלם ואנא מתכל עלי פצלה אן יגב סואלי ויביע מא בקי מן אלשמע

 8. וידפע אליך מא בקי לסלימן יצרפה לך פי שיי עליה ואנה מטלוב בה ויוסף וואלד<ת>ה אלסלם

verso - bottom margin - address

 1. לסידי ומולאי אבי יחיי נהראי בן נסים נע

 2. אטאל אללה בקאה ואדאם תאידה וסעאדתה

verso - bottom margin - address - other

 1. מן אסמעיל בן פרח נע

 2. يدفع لنهراي بن نسيم…لابي سهل

 3. منشا…للفيخ

תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 8.25: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.