מסמך משפטי: T-S 8Ja2

מסמך משפטי T-S 8Ja2

תגים

תיאור

Court record concerning the inheritance of Abū ʿImrān Mūsā b. Yaʿaqov Qābisī, of the Ibn Jāmiʿ family, left to him after the death of his father Yaʿaqov b. Mūsā in Palermo and of his brother Sahlūn in Alexandria. Mūsā b. Yaʿaqov presented to the court in Fusṭāṭ an earlier document issued by a court in Qayrawān on Wednesday, 20 Elul 4792 (1032). The Qayrawān document showed that Yosef b. Yaʿaqov Ṭarābulusī was authorized to govern the inheritance. It also contained a statement of Yaʿaqov b. Mūsā’s widow that she had no claims to the inheritance. Two years later Mūsā b. Yaʿaqov appeared before a court in Fusṭāṭ asking them to issue a document exempting Yosef b. Yaʿaqov Ṭarābulusī from responsibility for the inheritance, which Mūsā has now received in full. The document was issued on Thursday, 21 of the second Adar 4794 (1034). The surviving Fusṭāṭ court record was prepared at the end of Adar 4794. (Information from Gil, Kingdom, Vol. 2, p. 406.)

T-S 8Ja2 1r

1r

תיעתוק

משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 2.

Recto

 1. סוף אדר ש'מ'ה'
 2. אחצ'ר משה אלמכנא אבו עמראן בן יעקב קאבסי
 3. פי בית דין כאן וכאלה מ[כ]תתבה באלקירואן בכט הילל
 4. בן        אגראצ'הא אנה למא תופי יעקב //בן מוסי// אבו מוסי
 5. הדא //בצקליה// ואכוה סהלון באלאסכנדריה וכלפו תרכהם הנאך
 6. ואן לא וארת להמא גיר מוסי [ו]כל יוסף בן יעקוב טראבלסי
 7. אלדי כאן מקים במצר פי דלך אלוקת פמן דלך רזמה
 8. אכסיה ואפריה ומלאחף דיבאג ורקוק כלפהא [[אכוה]]
 9. וכלף אכוה עין וחריר וגיר דלך' ואנה כאן מוסי
 10. הדא למא כאן בצקליה עלי יד אברהים בן דוד בן סגמאר
 11. והי ז' לבוד טולקאן וד' אכסיה צוף סוד ואטלקה
 12. אן יעמל פי אלכל בראיה אלא מא כאן עלי יד בן זגמאר
 13. ודכר איצ'א פי הדא אלכתאב אן ימאמה בנת יעקוב
 14. בן הרון בן אלגאסוס אלמסילי אם מוסי הדא זוגה יעקוב
 15. אלמתופי אקרת אן לא חק להא ולא אעתראץ פי גמיע
 16. מא כלפה זוגהא יעקוב ואנהא קד קבצת מנה מוכרהא
 17. קבל רכובה אלבחר ואן הדא מוסי מסתחק ארתה ואן
 18. לה אן יוכל מן יאכדה לה וללוכיל אן יוכל ואקרת

תרגום

T-S 8Ja2 1v

1v

Verso

 1. אן תרכה ולדהא סהלון אלמתופי באלאסכנדריה בן מוסי
 2. הדא שקיקה מסתחקה ול[יס] להא פיהא חק ולא אעתראץ
 3. לא ממא יכץ אביה ולא מ[מ]א יכצ[ה] וערפוהא אלשהוד
 4. ותאריך אלכתאב יום ד' כ' באלול שנת ת'ש'צ'ב' ליצירה
 5. אלשהוד הילל בר משה [יוס]ף הלוי בר שלמה נ'נ' משה
 6. בר יהודה ואכרה קיום שהודה אלחנן ברבי חושיאל ת'נ'צ'ב'ה'
 7. נסים בר ברכיה אברהם בן דניאל
 8. תם אן //מוסי// הדא אראד יכתב בראה ליוסף בן יעקב טראבלסי
 9. אלמדכור וצמן דרך אמה פבקת הדא אלכתאב ענדנא
 10. פי בית דין וכתבת בראה פי צד/ר\הא אגראץ אלכתאב
 11. אלמדכור ובעדה בראה קאטעה מן מוסי הדא ליוסף הדא
 12. תאריכהא יום ה' כ'א' באדר שני שמה לשטרות
 13. ת'ש'צ'ד' ליצירה שהודה סהלאן בן אברהם רא' הס' החבר האל' ב' היש'
 14. סעדיה בר' אפרים החבר                ראש הסדר //החבר// האלוף חמדת הנש'
 15. יצחק בן אברהם משה בן אלעזר אברהם בן מצליח
 16. צביאן כהן בר סעדיה
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 8Ja2: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.