מכתב: Bodl. MS heb. d 75/18

מכתב Bodl. MS heb. d 75/18

תיאור

Beginning of a letter to Daniel b. Azarya (ca. 1055). Sender unknown.

Bodl. MS heb. d 75/18 18 recto

18 recto

תיעתוק

משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.
  1. ישאו הרים שלום וגבעות תתמוגגנה בצדקה תעור צפון ותביא תימן
  2. רברבי השלומות ועוצם הנעימות וכלל הנחמות עד הגיעם אל אדוננו כבוד
  3. גדולת קדושת מרנו ורבנו דניאל הנשיא והגאנן ושלשת חמודיו הנשי[א]ים
  4. יברכם צורם ויצרם ויפארם ויחדש בימיהם הישועה לישראל וכן יהי
  5. רצון יבא למושב אד[וננו] יחי לעד ר נתן השלחני ובנו חמודו
  6. ועמהם מתים יצוה להרבות יקרם ולהגדיל כבודם ולמשוך לבם אליו
  7. כי הם מאוהביו ודרשים שלומיו תמיד והם מלאים מרוברבים זהובים
  8. ואל מושב יקרו באו ובטוב שמחה יראו יקרת אדננו ויטה לבבם

תרגום

Bodl. MS heb. d 75/18 18 verso

18 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום