מכתב: T-S 16.266

מכתב T-S 16.266

תגים

תיאור

Letter from Isma’il b. Barhun al-Taharti probably from al-Mahdiyya, to Yosef b. Ya’aqov b. ʿAwkal from Fustat. Dating: August 3, 1011. The writer expected to receive a confirmation for receiving 150 dinars that he sent to Fustat to Ibn ʿAwkal, but he did not get it. It seems from the letter that the security situation was not good, especially because of the dangerous of attacks in the sea by Byzantines. The last part of the letter mentions money to the Yeshivas. (Information from Gil, Kingdom, Vol. 2, #122) VMR

T-S 16.266 1r

1r

תיעתוק

משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 2.

Recto

 1. [                  ] אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך ואתם נעמתה עליך מסתהל אלול 
 2. [                                          ] ולם תדכר פיה וצול אלקנ דינ תמן אלפצה [ 
 3.                                                                  ] אלמגבת ולו חמלת למצר [ 
 4. [                      ] כת ענד ביע אלגזל ואנת [                         ] פי בקיה אל[ 
 5. [                               ] מן אלקיאם וכדלך אלדיבאג ואלבז אלחריר ולם יגי [ 
 6. [                            ] אלעסאכר ולא נטמע בספר אלמראכב [ 
 7. [                                  ] תכרג מן דעתהם תכון מעכם//ואלרום פי אלבחר//ונחן יאסי[די
 8. [                       ] מן תעדם אלמא פאשיר עלי חמאד //באן יקול לה// ישתגל [
 9.  [                      ] לא יפתרקו ענך יגתנמו אלאכלה יפתרקו ענך ואל[
 10.  [             ] פרגע צ'רב אל[         ] אהלהא וסבא וחרק וק[תל
 11.  [                    ] פכתבו לנא יחצרכ[ם] ארגו תהדא אלאמור [                          ]                         
 12.  [                                                  ]ך ולם וחיאתך יכן לי פיה שי גיר אלענאנ[יה                   
 13.                            ]
 14.  [                                     ] וצל ללקירואן ולי פי אבי אלדהב קטעתין נח[אס( ?) 
 15.                            ]
 16.  [                                             ]רגע אלמרכב נחב קבצה וביעה ותשתרי לי [
 17.  [                                  ] ולא שך יצלח חאלה במצר ויכון ל[
 18.  [                       ] יכון מהייא ללמראכב ואן אתפק כרוג קאר[ב 
 19. [                      ] מא נראה ואיאך אלפצה ועליה מכתוב אסמי [ 
 20. [                    ] וכדלך //לי// עדל צוף מן שרכה סלאמה בן אל[
 21.  פהי[                    ] אלנחאס ווצולה אליך ווגה אלי מן שרכה [
 22.  [                  ]ושראה לאן קנטרה פלפלי וליס הו בז אלדיבאג [ 
 23.  [                       ] כח [         ] פראית פי ביעה פסאד ולעל כ[
 24.  [                         ] תמנה פי אלמוסם וארגו יאכי ענית לי פי [
 25.  [                         ] יואגב חמלה אלפלפל ה' [                                              ] אללך [
 26.  [          ] ונשתריו אלארגואן יסאפרו בה ללגרב ואל
 27.  [          ] ולא וצל לי מן אלמרכב ונחן תחת אלג[ם ?
 28.  [              ] סאלתך מן סרדונש [          ] ואן הדאת [
 29.  [          ] בה גאהנא ענד סאדאתנא אלמתאיב //נט' רח'// וארגו [
 30.  [          ] סלטאנה כמא ישתהי ונחרץ פי אמרה חסב [

 

תרגום

T-S 16.266 1v

1v

Verso

 1. לשיכי וסידי אבי אלפרג אטאל אללה בקאה                                מן אסמעיל בן [ברהון ננ]
 2. יוסף בן יעקב בן עוכל             אללה וליה

 

תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 16.266: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.