רשומה קשורה ל-מכתב: Bodl. MS heb. d 74/41

מכתב Bodl. MS heb. d 74/41
 1. ציטוט
  S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, Ḥalfon the Traveling Merchant Scholar : Cairo Geniza Documents‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben Zvi Institute, 2013), vol. 4.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • ח30
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, Letters of Medieval Jewish Traders (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1973).
  לתרגום ראה
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, "רבנו יהודה הלוי בספרד לאור כתבי הגניזה‎" (in Hebrew), Tarbiz / תרביץ‎ 24 (Jerusalem, Israel: Mandel Institute for Jewish Studies / המכון למדעי היהדות ע"ש מנדל, 1955), 134-149.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • pp. 136-137
 4. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה