מכתב: T-S 12.368

מכתב T-S 12.368

תגים

תיאור

Letter from Benaya b. Mūsā, from Tinnis, to Nissim b. Ḥalfon, Fustat. Around 1060. Regarding a shipment of scarlet for the Byzantines that was sold to local Jews. (Information from Gil, Kingdom, Vol. 3, #604) VMR

T-S 12.368 1r

1r

תיעתוק

משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 3.

recto

 1. באסם אל[לה]

 2. כתאבי אטאל אללה בקא מולאי אלשיך ואדאם עזה ותאיידה וסעאדתה

 3. וסלאמתה ונעמתה מן תניס ען סלאמה תתם בבקאך ואלחמד ללה רב אל

 4. עאלמין ושוק אליך שדיד קרב אללה אלאשתמע(!) במנה וכ<ר>מה אעלמך אן

 5. כתבת אליך כתב אן עדה ולם נרא מנך גיר כתאב מן דמסיס מע אבו גוזה

 6. וכאן קד גאב אלקרמז וכא[ן] גליץ צאפי והי לרום ובעתהא לישרא[ל וכנת]

 7. ערפתך מא אנפד פי אלמראכב אלמתקדמה ומא [וצ]ל פיהא [דא           ]

 8. [                   ] דפעת אלי מחמד בן אלמגרביה שכירה פיה[א      ]

 9. [        ] יואקפה עליהא כ דרהם אגרה ואקלע מן גאייס ובקית מת[ל]

 10. [        ] עלי אל[          ] אללה אללה סעת [וצול] וקופך עלי כתאבי האדי תכתב

 11. תהדי קלבי בכלאץ אלגמיע אן שא אללה ואמא בקית אלמתאע מע

recto - right margin

 1. [             ] אחמל שי אלי אן יצלני כתאבך ובקי ענדי אלי

 2. [                    ] וצל מע סאלם והי [    ] ונצף ויחצל [

 3. [                    ] ואלעדל אלצורי [

תרגום

T-S 12.368 1v

1v

verso

 1. שיש אן עצים ללדאר ואסקט חזמי ואנא מנתצר כתבך סרעה במא יכון

 2. קראת עליך אלסל[אם] ואבו אלחסין סלמה אללה אלסלאם וגמיע מן פי אלדאר

 3. סגיר וכביר אלסלאם ותוקרי אלשיך אבי יחיי אלסלאם וסידי אבו אל[   ]

 4. ומן ענדה אלסלאם ואלתוב באקי ענד אבו מחמד אלי אליום ומא [       ]

 5. שיין [      ] הדא [             ] תיאב מתלת אלי שיין צאלח לאן מא [          ]

 6. [        ] אלי [                ] נצף די וקד בלגנא אן אמיר אלגיוש וצל [ ]

 7. ואלאצטול פי אלבחר ולא תח[                 ] אלכתאב מן ידך חתי תכתב אלי גואבה

verso - bottom margin - address

 1. [لمولا]ي الشيخ أبو الفرج نسيم بن خلفوف بن بنايا واده لا عدمه بقاه الفسطاط

 2.             [اد]ام الله [عز]ه ان شا الله عز وجل

 3. الحسين بن طاهر ابن النمرقي [ ]

תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 12.368: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.