מסמך משפטי: Bodl. MS heb. d 66/70

מסמך משפטי Bodl. MS heb. d 66/70

תגים

תיאור

Court ledger. Containing multiple legal records/testimonies. Location: Probably Alexandria, since Goitein identifies the handwriting as belonging to the teacher Yehuda b. Aharon Ibn al-ʿAmmānī. One of the entries is dated: Thursday, 6 Adar [4800 +] 196 = 4996 AM = 14 February 1236 CE. (Ashtor believed this document to be from Cairo and the date to be [5]196 AM= 1436 CE.) (Information mainly from Goitein's index card.)

Bodl. MS heb. d 66/70 70 recto

70 recto

תיעתוק

Eliyahu Ashtor, History of the Jews in Egypt and Syria under the Rule of the Mamlūks‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Mossad Harav Kook, 1970), vol. 3.

Recto

 1. בן יעקוב וקאל הדא אלדי נשהד בה

 

 1. וחצר איצא אלשיך מנצור בן אלשיך עואץ נע ושהד אן
 2. אלדיאן אשתרי מן דאר אלכרשופי אלרבע במאיה דינר
 3. ואנה אקאם גבאה והו צחבתהם לגבאיתהא פגבאו
 4. מנהא אתנין וסבעון דינר מצ בקי מן דלך תמאניה
 5. ועשרון דינר פקאל לה מן אין נכמל אלמאיה דינר
 6. אד לם תגביהא ואלא אקבצהא מן מאלך פוזנהא מן מאלה
 7. וכאתב אלבאיע עליה ואנה לם יחקק אנה אסתופאהא מן
 8. אליהוד או מא אסתופאהא

 

 1. וחצר איצא אברהים בן אלשיך אבו נצר בן הרון נע ושהד
 2. אנה תגמע באלדיאן אלמדכור ואנה קאל לה תמצי מע
 3. שרכאנא פי דאר אלכרשופי ואקף מעהם עלי שרי
 4. אלכשב אלדי יצלח ללעמארה ללדאר אלמדכורה ומהמא
 5. אשתראו מן אלכשב חאסבהם עלי אלעשרה אסהם מן
 6. דאר אלכרשופי אלמדכורה ודכר אנה קאל ללדיאן איש
 7. אלמעני תזן אנת מן מאלך עלי הדה אלחצה פקאל וקת
 8. אלעמארה נחאסבהם מא ינובני מן נאיב אלסדס אלדי לי
 9. ומא ינוב אלרבע אלדי ללהקדש ואסתפסרה בית דין
 10. קאל בקי ללדיאן עלי הדא אלרבע שי אם לא פקאל מא
 11. אעלם שי

 

 1. וחצר איצא אלשיך אבו נצר אלכיאט //בן מחפוט// יום אלאתנין

תרגום

Bodl. MS heb. d 66/70 70 verso

70 verso

Verso

 1. ] דאר אלכרשופי פאן בקי עליה שי
 2. אלרבע חתי נגביהא ועאש בעדהא מדה
 3. וצח ענדי אן אלרבע לליהוד ואלסדס אקתרץ מן
 4. תמנהא מן ענד בן מימון אלנאכודה ולם נערף אן
 5. אלסדס לליהוד או לה ואנה יחקק אנהא פרד גבאיהם

 

 1. וחצר איצא אלשיך כלף אלכחאל יום אלכמיס אלסאדס
 2. מן אדר קצו בבית דין ושהד אן רבינו אברהם הדיין
 3. וקת אן אשתרי אלרבע אלאול מן עבד אלואחד אלגזולי
 4. וראח כאתבה באסם אלהקדש פמנעה אלבאיע אלמדכור
 5. אן יכאתבה באסם אלחבס פכתבה באסמה וחלפה
 6. אלדיאן אעני ללבאיע וזוגתה אנהם לם יביעו בקיה
 7. חצתהם פי הדה אלדאר ללדיאן אלמדכור ואן הדא
 8. אלשאהד אגתמע בעבד אלואחד בעד דלך במדה
 9. וקאל לה אן קד דעת אלצרורה לביע אלסדס פאן
 10. אראד אלדיאן ישתריה פהו אולא לאן לה עלי כדמה
 11. פאגתמע באלדיאן ואכברה בדלך פמצי אלדיאן
 12. ועקדה בחצורה מנה אלסדס אלמדכור באסמה
 13. עלי נייה אנה יביע חצה מן אלהקדש או יגבי גבאיה
 14. פעקד אלסדס וגבי גבאיה תאניה לם אעלם מא כאן
 15. בעד הדא
תנאי היתר שימוש בתצלום