רשומה קשורה ל-טקסט ספרותי: T-S 10G5.7

טקסט ספרותי T-S 10G5.7
  1. ציטוט
    נחמיה אלוני, הספרייה היהודית בימי הביניים: רשימות ספרים מגניזת קהיר‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben-Zvi Institute for the Study of Jewish Communities in the East, 2006).
    למהדורה, תרגום ראה
    • pp.312–14