רשימה או טבלה: Moss. VIII,476.1 + Moss. VIII,476.2

רשימה או טבלה Moss. VIII,476.1 + Moss. VIII,476.2

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2017

תיאור

Account for the export of flax to Sicily. Around 1035. Also mentions camphor, textiles, as well as details about payments. It seems like it is mainly deals with people in Tripoli, Libya. T-S J1.54, CUL Or.1080 J291, BL OR5554A.53-54r (Information from Gil, Kingdom, Vol. 2, #136) VMR

Moss. VIII,476.1 recto

recto

תיעתוק

משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.

recto

 1. ] הדא עלי מוסי בן יעקב אלקאבסי וחק בתוב אלפיג אסכנדראני [עלי] 
 2. [מוסא בן] יעקב אלקאבסי צבי יוסף בן יעקב בן זפפא מא הו מתמ[ 
 3.                      פדלך אלגמיע כ''ז דינ' וסדס דינאר ומן אלורק [ 
 4. קדמתהא מן אלצרף אלוקת תלת דינ'        יכון גמיע דלך מן אלעין [ ] נ' דינ' ונצף 
 5. לה אלעדל מא חצלה פ''ט דינ' ותמן וט' קר'א'           אלבאקי לה 
 6.                                                                  נ''א דינ' ותלת ורבע [ 
 7. אושתרי לה מן דלך אול דפעה 
 8. קבל קבץ' אלח' דנ'נ' יצחק חמל כתאן מלאל וכאן דלך גמלה ג' אחמאל [ 
 9.                                     ורגע אלי תמנהא אלנצף עין ואלנצף דרא'ה' [ 
 10. ואושתרי תאני דפעה חמל כתאן מן אלקאלוץ [                          ] מא [ 
 11. מן דלך ואחמאל וגהתהא פי מרכב[י]ן לסקליה אלא אן יצל בקית אלתמן מן ס[קליה] 
 12. ] אליה מן גמיע דלך         עלי נקרתין         וצחח לה מא חמל אל [ 
 13. ] דפעה ממא וצל רבאעיה בוזן מצר כ''ה דינ' וקי'ר' פי שהור ת[כ]ה' 
 14. ]ני דפעה מן תמן מא [        ] מן אלפיראך כ''ה דינ' גיר קי'ר' פי שהו[ר

recto, right margin

 1. ] גמיע אלואצל אליה מן דלך 
 2. ] בקית מא וצל מן סקליה 
 3. ]אב ואלח[

תרגום

משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 2.

recto

 1. …זאת לחובת מוסא בן יעקב הקאבסי והמגיע ל… נושא המכתבים האלכסנדרוני, 
 2. מאת מוסא בן יעקב אלקאבסי משרתו של יוסף בן יעקב בן זפפא… 
 3. סך כל אלה: כ"ז דינר ושישית, וב'ורק': 
 4. …ששילמתי על חשבון ההמרה עכשיו: שליש דינר; סך כל אלה: בזהב, נ' דינר וחצי.
 5. לזכותו: המשאוי, מה שנכנס בשבילו, פ"ט דינר ושמינית וט' קיראטים; היתרה לזכותו: 
 6. נ"א דינו ושליש ורבע… 
 7. קנו לו מזה: בפעם הראשונה, 
 8. לפני קבלת ח' הדינרים, יצחק: משאוי פשתים 'מלאל' והיה זה בסך הכול: ג' משואים… 
 9. וחזרו אל תמורתן, חצי בזהב וחצי בדרהמים… 
 10. וקנו: בפעם השנייה, משאוי פשתים מן הקאלוץ… 
 11. מזה ו' משואים ששלחתי בשתי אוניות לפלרמו עד שתגיע יתרת התמורה מפלרמו 
 12. (12 ואילך) …אליו מכל זאת בשני מטילים, והסתכם לזכותו מה שהובילו… 
 13. פעם (שנייה ?), ממה שהגיע ברבעי דינר במשקל פסטאט, כ"ה דינר וקיראט בחודשי שנת תכ"ה… 
 14. שולם מן התמורה (שקיבל בעד) יריעות (האריג): כ"ה דינר פחות קיראט בחודשי (שנת)… 
 15. (סך) כל מה שהגיע אליו מזאת… היתרה של מה שהגיע מפלרמו

Moss. VIII,476.2 recto

recto

recto

 1. [בסם אללה] אלעט'ים ח[סאב 
 2. פי שהו]ר סנה כ'ה'ת שרח דלך וקבצת לה [ 
 3. ]אסמעיל בן כאל [ב]ן אלשדאד [ 
 4. ] סורה ען תמן כאפור צח וזנהא כ[ 
 5. ס]ורה             מ[             ] בדוד כאן מעהא מע אל[
 6. ]מן [                           ] אלתונסי אול נקלה כ' דינ אלא קר[אט 
 7. ] מנהא מא עליה קירטין [ 
 8. ] דינ' ורבע מנהא מאל עליה תמן דינ'          [
 9. ] עבדאללה מא וזנה עני פי רזמה סדס ותמן         כ''ד דינ' 
 10. ] מן קבל חילולת פראח בן סהלון ממא קובץ' מן אלכרז              ג' [ 
 11. ולה מא חאלני ביה עבדאללה עלי בן אלכאל אלצו[א]ף(?) פי סהמי ו' דנ'נ' 
 12. צח פיהא עלי קבץ' בן אלכאל בעד תעב [            ] ו' דנ'נ' גיר סדס 
 13. ולה מא וצל אלי מן גהת יצחק בן עלוש פי שהור כו''ת קבצ'תה י' דנאניר 
 14. פדלך אלגמיע מן אלעין מחקקה פ''ט דינ' ותומן נ''צ קיר' 
 15. וצל אליה מן דלך ממא אמרני בדפעה פי תדכרתה 
 16. ביד סלאמה בן עלון אלצירפי ממא חאלה עליה מא קבצ'ו אכוה         י''ב דינ' סוי אל 
 17. …. כתוב אלבראיאת בינה ובין אכוה ערבי ועבראני                    רבאעי ודרה' 
 18.  וביד אכיה ען כתוב וצלת לה מן אלגרב וגהתהא אליה              [         ] דרה' תמן 
 19. ביד אבו יעקב בן אלשאמה באמרה וחאלו אל….           [         ] דינ' ואל[
 20. ]ן כתאב ברא ל<א>סמעיל אלשדאד וגהת [ 
 21. [ב]יד מוסי אלקאבסי ען תגמיעה [ 
 22. ] ען ד' אכמאס אלכחל אלואג[ב                         ] פי שהור כו''ת 

recto

 1. בשם אלוהים הנורא: חשבון… 
 2. בחודשי שנת תכ"ה; להלן הפרטים: קיבלתי בשבילו… 
 3. אסמעיל בן הדוד אחי אמו של בן אלשדאד… 
 4. כיס בעד התמורה של הקמפור, 
 5. שמשקלו הסתכם… כיס… עם…
 6. …התונסי בהובלה הראשונה, כ' דינר פחות קיראט… 
 7. מזאת מה שהוא חייב: שני קיראטים… 
 8. דינר ורבע, מזה מה שהוא חייב: שמינית דינר… 
 9. עבדאללה, מה ששילם בעדי בעד הכריכה: שישית ושמינית, כ"ד דינר. 
 10. …בעד ההתקשרות של פראח בן סקלון ממה שקיבלו בעד החרוזים… 
 11. לזכותו מה שהסב לזכותי עבדאללה, לחובת בן הדוד אחי האם של אלצואף( ?) בעד החלק שלי: ו' דינרים; 
 12. הסתכם בעדם על פי מה שקיבל בן הדוד אחי האם, אחרי מאמצים… ו' דינרים פחות שישית. 
 13. לזכותו מה שהגיע מאת יצחק בן עלוש בחודשים של תכ"ו, וקיבלתי, י' דינרים. 
 14. סך הכול: בזהב, בדוק, פ"ט דינר ושמינית וחצי קיראט.
 15. הגיע אליו מזאת מה שציווה עלי לשלם על פי התזכיר שלו 
 16. בידי סלאמה בן עלון השולחני מה שהסב לחובתו, שקיבל אחיו, י"ב דינרים, חוץ מ… 
 17. שטרות הפיצוי בינו ובין אחיו, בערבית ובעברית, רבע דינר ודרהם;
 18. בידי אחיו, בעד מכתבים שהגיעו בשבילו מן המגרב ושלחתים אליך… דרהמים ושמינית; 
 19. בידי אבו יעקוב בן אלשאמה על פי מה שציווה, והסבו… דינר 
 20. …שטר פיצוי לאסמעיל אלשדאד ששלחתי… 
 21. בידי מוסא אלקאבסי בעד מה שקיבץ… 
 22. בעד ד' חמישיות מהפוך, ההיטלים… בחודשי תכ"ו…