רשומה קשורה ל-מכתב: Moss. V,340

מכתב Moss. V,340
  1. ציטוט
    משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 2.
    לdigital edition, מהדורה ראה
    • #183