מכתב: L-G Ar. I.77

מכתב L-G Ar. I.77

תגים

תיאור

Letter from the Jewish community of Qafṣa (Gafsa), Tunisia, to Yosef b. Yaʿaqov. In Judaeo-Arabic. Dating: Ca. 1016 CE, as it mentions Manṣūr b. Rashīq's conquest of (or arrival in?) the town, and this Manṣūr was the governor (ʿāmil) of Qayrawān in the year 1016 when al-Muʿizz b. Bādīs came to power. Gil identified the addressee as Yosef b. Yaʿaqov Ibn ʿAwkal, but Goitein disagreed (per his index card). The addressee is asked for a favor or intervention of some kind; Gil assumed that it had to do with the capitation tax, but it is not clear that this is actually mentioned in the letter. The letter is very damaged, but it may be possible to extract more information from it with great effort. (Information in part from CUDL and Gil, Kingdom, Vol. 2, p. 603.) ASE

L-G Ar. I.77 recto

recto

תיעתוק

משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 2.

Recto

 1. אטאל אללה בקא שייכנא ורייסנא ואלעזיז עלינא בקאה ואדאם עיזיך(!) ועלוך ותאידך
 2. וציאנתך ורעאייתך ועלוך ולא אכלא מכאנך וכאן לך ומעאך וליין וחאפץ פי גמיע
 3. אמורך אמא בעד אבקאך אללה כונא פי [הדה] אלסנה אלמאציא מע אלפתין וליס נרידו נשגלוך
 4. בכיתב אן לא נכלפוך ש[        ] ל[                   ]ל נתיג [            ] וצל אלא בלדנה מונצור(!) ב[ן]
 5. רשיק ומעו תמאם צ'ה[                                                              ] פעדנה דאלך וחמדנא א[ללה]
 6. ושכרנה לדלך ואסעה ימולאי [                                                                                  ] מא יתיבך אללה ביה ותעמל
 7. ביה חסד [        ] בענייא [                                                                        ] באלמעני [        ] בן רשיק בחיפצ'נה
 8. [        ] לה יוחנה [                         ] או נאקיץ לאן ל[א                 ] מן יחמל שיי מע מקצת אלאג[                       ]
 9. [                                                  ג]רא עלינה נביע אל[                 ] לא פנחיבו מן סיידי אן תפעל [          ] ות[            ]
 10. [                             ] עלא מא תקדם מע גא[                                                            ] לאן ליס לנא אלא דינ' דינ' [                 ]

תרגום

L-G Ar. I.77 verso

verso

Verso

 1. אלא שייכנא ורייסנה [אבו אלפרג אטאל אללה]    [                  ] גמעת יהוד
 2. בקאה יוסף בן יעקב אל[                  ]       קפ[                     ] רב[ניין(?)]