מכתב: Halper 405

מכתב Halper 405

תגים

תיאור

Fragment of a business letter from Iṣḥaq b. Aharon Sijilmāssī (Fustat) to Avraham (ʿArūs) b. Yosef (Alexandria), ca. 1080. Iṣḥaq b. Aharon reports about money he sent, asks to buy laque and provides information about silk prices. (Information from Gil, Kingdom, Vol. 4, p. 403.)

Halper 405 p. 1

p. 1

תיעתוק

משה גיל, In the Kingdom of Ishmael‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 4.

recto

 1. סידי אלעזיז עלי אטאל אללה בקאך ואדאם עזך

 2. ותאידך ונעמאך ומן חסן תופיקה לא אכלאך נעלמך

 3. סלמך אללה אן וזנת ענך פי אלדיואן ד דנ> וח קראריט

 4. ווזנת אלי[הלאל] הלאל ד דנ> וכתבת כתאב [ ]א ואשהדת

 5. פיה אלשהוד ואן וגדת אללאך כמא קלת לך בצ

 6. או אתרך ענדך אלדנ> שהר וב וג ואתסע פיהא

 7. וקלת אלי אלשיך אבו אלפרג יחמל לך דנ> אכרה

 8. כאף לאנה כרג פי אלבר ואלכזאש אלטייב

 9. יסוי מן כה אלי אכ ואלמקארב יסוי מן יח אלי

 10. יט ואלכז מן כה אלי כו ואן גא אלמרכב

 11. אלכביר וגא פיה חריר כתיר והסבו אלנאס

 12. אן אלחריר יחט זאד והו פי עין אלזאיד

 13. ועסא תתפצל תכתב לי רקעה בסער אלסלע

 14. ואן כאן תם חמל ואצל נוגה לך אלדי מעי מן

recto - right margin

 1. ומולאי אלשיך אבו עלי אבן סלמאן אלסלאם

תרגום

Halper 405 p. 2

p. 2

verso - address

 1. סידי אלעזיז עלי אטאל אללה בקאה מחבה יצחק בר אהרן

 2. אבו אלאפראח ערוס בף יוסף נע סגלמאסי

תנאי היתר שימוש בתצלום
 • Halper 405: University of Pennsylvania Libraries