רשומה קשורה ל-מכתב: ENA NS I.86

מכתב ENA NS I.86
  1. ציטוט
    משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 3.
    לdigital edition, מהדורה ראה
    • #381