רשימה או טבלה: Bodl. MS heb. d 66/33

רשימה או טבלה Bodl. MS heb. d 66/33

תגים

תיאור

Genealogical list at beginning of letter from Masliah Ha-Kohen Gaon ca. 1120.

Bodl. MS heb. d 66/33 33 recto

33 recto

תיעתוק

משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.
 1. עזרנו בש יו [עושה שמים ו]ארץ
 2. מן מצל[יח הכהן ראש ישי]בת גאון יעקב
 3. החוסה בשם אלהיו [מ]גן הוא לכל החוסים ב[ו]
 4. ביר שלמה הכהן ראש ישיבת גאון יעקב
 5. בן אליהו הכה[ן ראש י]שיבת גאון יעקב
 6. נין שלמה הכהן ר[אש ישי]בת גאון יעקב
 7. גזע יהוסף הכהן בית [ד]ין כהן צדק
 8. נכד אהרן הכהן הראש קדוש יו זקל
 9. שאו אחינו אנשי גאולתנו אוהבי ישיבתינו כלל הקהל הקדוש
 10. הדרים בע[יר] דמסים הנדיבים ואנשי המעשה הזקינים
 1. והישישים והבחורים ויתר עם אלהינו בפרט וב[כלל

תרגום

Bodl. MS heb. d 66/33 33 verso

33 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום