מכתב: ENA 4100.5b

מכתב ENA 4100.5b

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2018

תיאור

Letter from Natan b. Nahray (Alexandria), probably to Nahray b. Nissim (Fustat). Ca. 1062. Talks about business links with Spain. Mentions a number of commodities: indigo, lead, turbans from Susa and cloves. (Information from Gil, Kingdom, Vol. 3, p. 416.)

ENA 4100.5b 1

1

תיעתוק

משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 3.

verso

 1. גמלה אלשיך אבי אלפצל ותעלם אלאול ואלב לאן ב[ ]

 2. אן שא אללה וקד כתבת ואכדת לסידי אבו סהל עטא פי[ ]

 3. קנאטיר כרז אלאלואן אלדי דכרת פי כתאבך והו אל]

 4. קלתה ביננא כלטה אעלמתך דלך ואמא אלביעאת [ ]

 5. פיהא כיר ואנא אחרץ פח ב[יעהא

 6. ו דנא מסל[פ]ה(?) אנגזתהא פתעלמ[ה ?

 7. אני(?) אחמלהא וקד וצל אלמרכב אלאנדלסי ופיה ל[אצ]חאבנא [ ]

 8. ב גרבא ווצל אלי כתאב רחמים יכץ חצרה מולאי באלסלאם וקד כאן]

 9. אנפדת מעה קרנפל לך ולר ישועה באסמך לאנה חלף לאכן ביננ[א]

 10. כלטה פדכר אן כאן להם סלאמה אן עט[ימה] ודלך אן בעד אקלאע [ ]

 11. ג איאם מן אלדאניה כאן וצולהם בחמד אללה תעאלי אלדי סתרנא

 12. ועשה למען שמו תם דכר כסאד אל[ניל] ל[    ] ואנה [ ]

 13. ג דנא אלמן מראבטי ת[ם] וצל פ[ ]

 14. אן כתירה ח[    ] דרה [ ]

 15. אלקנט ו[      ] ל דינ אלקנט [         ] אלחק [ ]

 16. אבי אלסרור פי מא יכצני מן אלכחל אלדי אב[

 17. ואלענבר ומא לם יבאע קסמה לא יגפל מ[ולאי] ען דלך [ ]

 18. סער אלרצאץ וקד אצפת לה סאבק מא באעוה [ ]

 19. אעלמתך דלך ותכתץ אפצל אלסלאם [ ]ם אחיאה אללה

 20. עני אל[סלאם] ולאבו עמראן מוסי בן א[בי אלחי אל]סלאם

תרגום

ENA 4100.5b 2

2

recto

 1. כתאבי אליך צחבה אלש[י]ך [ ]

 2. פי דלך ארגו אנך אנגזתה [ ]

 3. אנדלס מביוע ואן אכתרת א[ן ת]כון לך פיה סה[ם

 4. אלמנ[        ] תם דכרת שיא אלעקיק וקד ערפני [ ]

 5. אטראבלס אלדי דפע לי אלשראב אנך אש[תרית]

 6. עקיק פאן כאן הם לך אן אגעלהם ביני [ובינך]

 7. תשתרי לצהרי בצרתה [

 8. אלחמת [            ] תם תגליהא [                 ]רת מן

 9. מא אחתאג אכד עלי [מולאי] פי דלך תם דכרת לי אמ[ר]

 10. אלעמאמתין אלסוסי וקד אכדת עליך פי אלכתאב אל

 11. מתקדם ופי האדי אני אחב אנגאזהם באי וגה א[ן]

 12. אמא בצבר שהרין כמא פעלת פי רחלך או ב[מתל]

 13. כיף מא רא מולאי תם אעלמתך אני [ ]

 14. רצאץ אלחמל דאר אלחכי[ם

 15. בצבר שהרין יכון פיהם פא[ידה] או באלוזן [

 16. מא תראה וגרצי פי דינ יוצל לאן מולאי יע[לם חאלי]

 17. פי האדה אלסנה ומא כרג מן אידי אללה תעאל[י יעאגל באל]

 18. כלף אן שא אללה תם יאמולאי דכרת לי ש[ ]

 19. ולם תדכר לי סערהא ולא הכדא [ ]

 20. וקד כתבת

recto - right margin

 1. [כתאב                  ] אלכתאבין בכיש אן גיד ממא ננתפע ביה ואלקפה אלניל ותעמל

 2. [                      ] אלכיש תצונה ותמגרה הכדא אלי(?) אלקפה(?) אלניל ויכונו פי

תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA 4100.5b: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain