מכתב: ENA 4050.1

מכתב ENA 4050.1

תגים

תיאור

ENA 4050: Fragments of a letter from Shemuel Gaon b. Hofni to one of the community leaders in Qayrawan. Around 1008. Maybe was addressed to the Nagid, Avraham b. Ata. Describes the agreement between the writer and Sharira Gaon and the warning from transferring money to the other Yeshiva, Pumbedita, meaning the Yeshiva of the writer’s son in-law, Hayya Gaon. (Information from Gil, Kingdom, Vol. 2, #52) VMR

ENA 4050.1 recto

recto

תיעתוק

משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 2.

Recto

 1. ותבאר שאלותיך ותברר ספיקותיך ותפרש 
 2. צרכיך וחפציך גם תתעשת בכל הנאותינו
 3. ותתעתד להועל/ו\תנו והועלת חכמי היש אחיך 
 4. וענייך ומקויך ומיחלי טובך ומחכי ישעך כי 
 5. רבות שנים הוסרו ממנו נדבות מקומ/ות\יכם 
 6. והוחדלו והועדרו ויטום ממנו וַיְטו אחרי 
 7. זולתנו וילכו נהרותם חוצה ממנו וימשכו 
 8. מעינותם אל בלעדנו ויצמיאונו וירוו בלתנו 
 9. וירעיבונו וישביעום ויענונו ויענום
 10. ואנחנו מחלנו להם כי ידענו כי היו שוגגים 
 11. ויתיצבו להם משגים ולא היו מזידים כי 
 12. כי(!) השגום מגידים גם ידענו כי כל הנדבות 
 13. לא נתנדבו בעליהן בהן אילא לחכמי הישיבה 
 14. ולענייה לא לאיש סגול ולא לגסר דגול
 15. ועתה חלפו הזמנים ועברו השנים ואתה 
 16. אדירנו ודיאננו השופט בינינו והשוקד 
 17. שקלינו והמפלס נדבותנו תזהר ותזהיר 
 18. ותשמר ותצוה להשמר פן ילכו בדרכים 

תרגום

ENA 4050.1 verso

verso

Verso

 1. כי אכלנו פרי יגיענו בתורתנו וכי היא 
 2. העלתנו והועילה לנו ותתן לנו חן בעיני 
 3. אדירנו ותשכן בלבו אהבתנו ובהחדיל 
 4. כתביו ממנו יחדל טובנו וידל לבנו ויגדל 
 5. עצבנו        חלילה לך גדולנו מהעציבנו 
 6. ומהכאיב לבנו כי אתה מקור שמחתנו 
 7. ומעון ששוננו ומעין רצוננו ויי ירנין 
 8. לבבך כאשר תרנין לבבותנו ותבואך ברכת 
 9. אובדנו כל ברכת אובד עלי תבוא וג ועוצם 
 10. רצוננו בראות כתביך וששוננו בקראת(!) 
 11. מכתבך ומדוע תחדילנו ועל מה זה תמנענו 
 12. התחדיל פארך ממנו או תמניע אורך מעמנו 
 13. כי אם יתכן לך להנדב ואם איפשר 
 14. להתנדב ואי לא כתבך הנדב הגדול ואגרתך 
 15. התשורה העצומה והאדרת ומכתבך 
 16. השי הרב ואף כי תְיַפֵם במשאלותיך 
 17. ותנאם בשאלותיך כי תגדל התפארת 
 18. ותתהדר העטרת        וביי נשביעך כי 
 19. תתמיד כתביך אלינו בעיתותי פנותך 
 20. ובזמני איפשר תודיע ניביך וטיביך 
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA 4050.1: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain