מסמך משפטי: ENA 4010.2

מסמך משפטי ENA 4010.2

תגים

תיאור

Partnership agreement. Dated: 11 Sivan 1347 Seleucid, which is May/June 1036 CE. Gil identifies the handwriting as that of Sahlān b. Avraham. The contents are as follows: Shemuel b. Sahlan al-Barki brought a shipment of pearls from Farah b. Sahlun, from Qayrawān. Three experts are splitting the pearls between both partners. Shemuel (one of them) asks that his part would be used for traveling and selling the pearls in the Arabian Peninsula. (Information from Gil, Kingdom, Vol. 4, #799) VMR

ENA 4010.2 1

1

תיעתוק

משה גיל, In the Kingdom of Ishmael‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 4.

recto

 1. [אק] חצר ר שמואל בן סהלאן אלברקי [ושרט עלי נפסה]

 2. [ברצאה בלא אונס] וקאל לנא אנה כאן אנפ[ד] מעי פראח

 3. בן סהלון [מעי] מרגאן מן אלקירואן ווצלת בה אלי מצר ולם

 4. יבאע בסער אלדי קאל ולא בדונה בכתיר פראית מן

 5. ראיי אן אחצרה יצחק בן יעקב בן [אלא] לגגו וברהון

 6. בן צלח אלתאהרתי וכיאר בן תמאם ותולי ר יצחק בן

 7. יעקב קסמה אלגונתין אלקצב מן גמלתה בחצרה הדין

 8. אלשאהדין ואכד ר שמואל אלנצף והו ה ביעאת

 9. ונצף וכמס [וקיר] ודכר ר שמואל אן לה ענד פראח [ ]

 10. ד דנאניר ורבע מונה הדא אלמרגאן ומאונה ענה לכלפה

 11. בן פרג אלצאיג נע חסב מא אמרה יב דינאר אלכל יו

 12. דינאר ורבע קבץ מן //נצף// אלמרגאן אלמקסום ביעתין ביד

 13. דינאר//חסב מא סוי פי אלוקת//וקבץ דינארין ורבע מן תמן אנטאע כאנת עלי

 14. [ ] אלמוגאן בקי לפראח ג ביעאת ונצף וכמס

 15. תמ[נ]הא כו דינאר אלא סדס וחצל לפראח ענד ר

 16. שמואל ען בקיה תמן אלאנטאע ד דנאניר ורבע וסדס

 17. אל[באקי] עליה ל דינאר ורבע כתב ר שמואל עלי נפסה

 18. בדלך שותפות עלי אן תערץ עלי פראח ענד מגיה אלי

 19. האהנא פאן רצי בדלד דפע אליה אלחוב ואלשותפות

 20. [ ] לם ירץ כרקת אלחוב ואלשותפות וכתב עללה

 21. [שטר] חוב למראח בל דינאר פלה [ ]

 22. [     ] ולא ישעבד דפאתר[ה]

תרגום

ENA 4010.2 2

2

verso

 1. יום ב יט באייר שמז

 2. שותפות בין מר שמואל בן סהלאן נט רח ובין פראח

 3. כן סהלון בתלתין דינאר //ורבע// פלר שמואל י ולפראח כ וסדס וקירטין

 4. חוב לפראח עלי מר שמואל כד דנאניר //ולא ישעבד לה דפאתרה ה//

 5. אכד [בא] ר שמואל מן האהגא מרגאן ג ביעאת ונצף

 6. וכמס ביעה סער ז דנ אלביעה קימה דלך כו דינאר

 7. גיר סדס בקי ד דנ> ורבע וסדס קבצהא עין [וקבלו ר]

 8. [שמואל עלי נפסה דינארין מאונה //ואלמאובה מן אלוסט// בדלך מן האהנא אלי]

 9. [גדה] יביע דלך חית שא מן דיאר אלימן או אלחגאז או

 10. חית ופק אללה לה //וישתרי בדלך מא איופק ויגיבה אלי מצר// ומא תצל מן אלרבח אלתלתין לפראח

 11. ואלתלת לי שמואל ויקבץ . שמואל מן אלוסט שכר

 12. טרחו ועמלו וכדלד אלודלעה والمونة على الوسط

 13.  
 14. هذه الشوثفوث شهد على سموايل بقيامه بها فاذا وصل فراح بن

 15. سهلون عرض عليه ذلك فان يرضى دفع اليه אלשותפות

 16. ואלחוב وان لم يرضا بذلك خركت ودفع اليه אלתל[אתין]

 17. المثبت بعد هذا

verso - right margin

 1. كتبت هذه الشركة بتاريخ الاثنين יא בסיון שמז

 2. شهد فيها خالي واب ال[

תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA 4010.2: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain