מכתב: ENA 2747.10

מכתב ENA 2747.10

תגים

תיאור

Letter from Shelomo b. Nissim ha-Levi al-Barqī, in Alexandria, to Mūsā b. Abī l-Ḥayy, in Fustat. Dating: ca. 1080 CE. Shelomo had been asked to come to Fustat with his sister, who is Mūsā's wife. He responds that he is not able to come because of his poor health. "You have already been informed, my lord, of my condition following the illness (ḍuʿf). I go about my business only with the use of a cane (ʿaṣā). If God grants me health, I will be delighted to comply. I beg God for this. Hopefully I will find someone to treat me, for here there is no medicine and no physician and nothing to strengthen my spirit (nafsī—Gil translates it as body)." Mūsā has also been suffering from a prolonged illness. Shelomo conveys his sympathies and explains that he only refrained from writing sooner so as not to increase Mūsā's preoccupations (shughl al-sirr). The letter also mentions the purchase of books. (Information from Gil, Kingdom, Vol. 4, #646.) VMR. ASE.

ENA 2747.10 1

1

תיעתוק

משה גיל, In the Kingdom of Ishmael‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 4.

recto

 1. על שמך

 2. לם יכן תאכיר כתבי ען מולאי אלשיך אלגליל אטאל אללה בקאה

 3. ואדאם עזה אלא אתר לתכפיף ען חצרתה ואלא אציף אליה

 4. שגל סר מן גהתי לאנני אערף מא הו עליה פי הדא //אלוקת// מן שדה

 5. אלמרץ ואלצעובה פאסאל אללה תע אן יתם עאפיתה ויסמעני

 6. ענה מא יסרני ויתקבל מני פיה צאלח אלדעא ולמא כאן פי

 7. יומי הדא אלדי הו ד מצת מן אלול דפע לי אבו אלחסן בן כוליף

 8. כתאב ורקעה פוקפת עליהא למא אשגל סרי מן אנה אלי

 9. אסעא לם יתכלץ תם דכר תוגיה אכתי וטלועי אנה אלי

 10. ענדה אקים מעה ואנא ואללה יאמולאי אשהא אלנאס פי

 11. אלאגתמאע בכום מן כל וגה וקד ערפוך אלנאס יאמולאי

 12. מא אנה עליה אתר אלצעף ואנני מא אתצרף אלי אסעה

 13. אלא עלי אלעצא פאן מן אללה עלי בעאפיה פכיף לי בדלך

 14. ואנה ארגו מן אללה דלך פלעל אציב מן ידאויני אלדי אנא

 15. הנה לא דוא ולא טביב ולא שי יקויני פי נפסי אסל אללה אל

 16. פרג דפעת אלכתאב אלי אבו נגם הלאל פלמא קריה צעב עליה

 17. צעובה אלעטימה וקאל מא[ ] קט [ ] אנה

 18. יכלפני אמר וירגע ילומני פיה ומא דא הדא כתבה ענדי

 19. מחפוצה ויאמרני באלבייע ושרא אלקמח ומע דא מא נערף

 20. [] ומא ראית סוא מצחף אלאשלמאת

recto - right margin

 1.  וקאל אן אראד מצחף אלנביאים אנא ארדה אליה [ ]

recto - top margin

 1. אלשיך

 2. אבו עלי

 3. חזקיל תם

 4. סאלתה מן

 5. אלבקיאר

 6. וקאל

 7. פאנהום

 8. קאלו

תרגום

ENA 2747.10 2

2

verso

 1. שי ואנמא אלקצ[ה] קד צייק עליהום אלאמר אכתר מן אלחאגה ומא

 2. יקדרו יתנפסו פי שיי ואלכלאץ הו מן ענדך אסהל אן תאכד

 3. כתאב מן סיידנא שר השרים אלי בית דין אעלמתה דלך ותכץ

 4. מולאי אכיך אלסלם ותעלמה אן אהלה פי גמלת אלסלאמה

 5. ואן גאזת עליהום ועלינא פגעת אן עצימה מן ופאת אבו

 6. אלמנצור עזיז עלי ינסי אללה פי אגל מולאי וקד דכל אכוה

 7. בה ודפנה וכשף מן אלאב[     ] וכרג פי אלחאל ומא עלמת

 8. אן כאן אשתרא אלשיך קמח לאנה כאן אלרגל משגול אל

 9. סר אעלמ<ת>ה דלך יכתץ מני מולאי באגל אלסלם וואלד[תה ?]

 10. אלסלם ואכתי אלסלם וקד אשגלת סרי [ב]חאלך אננא [ ]

 11. ואבו אלפרג ואכוה יקבלו יד סידהום ויכצוה [           ] אלסלם

 12. וכלדך(!) ואלדתהום ואכואלהום ויכצו עמתהום אתאם אלסלם ושלום

 13. וכתבת סרעה

verso - bottom margin - address

 1. מולאי אלשיך אלגליל אבי עמראן        שאכר תפצלה שלמה

 2.                    מוסי בר אבי אלחי             בר נסים נע לוי

 3.                    נע אללה                          אלברקי

 4. אטאל אללה בקאה

תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA 2747.10: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL)