מכתב: ENA 2727.19

מכתב ENA 2727.19

תגים

תיאור

Letter, fragmentary, from Ismāʿīl b. Barhūn ha-Tāhartī, al-Mahdiyya, to Yosef b. Ya’aqov b. ʿAwkal, Fustat. Fragmentary, but what can be discered contains some information about the government interfering in trade matters, Yosef b. Berekhya and the Nagid Avraham b. Aṭā. (Information from Gil, Kingdom, Vol. 2, #119) VMR

ENA 2727.19 1

1

תיעתוק

משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 2.

Recto

 1. [כתאבי אטאל] אללה בקאך ואדאם סלאמתך וסעאדתך ואתם נעמתה עליך ערובה ראש שנה געלה אללה עליך
 2. [אחסן] אלסנין ובלגן אמתאלה ואעאדה עליך אעואם כתירה פי סעה ודעה וקד גאבת עני כתבך 
 3. [     ] ווצל פי יומנא הדא כתאב אבי אלפרג שעיה לסלאמה אלמהדוי וכתאב בן אלקטמאני לאבי עמ[ראן]
 4. [   ] ארגו שגל כיר ומא תחב עלמה כאן תפצל אללה עלינא ועליך בוצול אלרחל ותערק באלמ[   ]
 5. באלמהדיה אלקש[       ]לך [                                          ]
 6. [         ] נקף ללצלטאן [   ] לראינא לאנה יטלב חסן [    ] אלתגאר וש[          ]
 7. [    ] ונחן מעה תחת ועד וקד אכד איצא צאחב אלמהדיה סכר וקבצת [        ]
 8. [      ]עה עלי יד אבי יעקוב בן ברכיה נ'ר' ז' דננ' ווזנת ג' ורבע ללחמאלין אלדי גאבו אלאעדאל מן
 9. [        ]לין אלעדל אלפאגרה תכון צרף נ'א' [          ] מהדיה כ'ט' דינ' גיר תלתין בעא לך קנטר [    ]
 10. [               ] תמן כ'ט' דינ' בעד אלגעל כרגת פי מא וזן ענך ללצלטאן באלמהדיה בקיה [            ] ד'הב ונביע 
 11. [                 ]קקע[     ] ת'ס'א' [                    ]כ'ג' לאן אכד
 12. [                      ] דרה ג'על וסמאחה [           ] אלבאקי כ' דינ' > וחסין [              ] וקד [        ]
 13. [ ] כ'א' ויעלמו מני [                ] פחסנת אלביע והדא שרח ביעהא [        ]
 14.  [        ] דינ' [        ] וספקה [                    ] אלעדר ל' אלוזן ד'[          ]

תרגום

ENA 2727.19 2

2

Verso

 1. [                                                                                                                                 ] תמנה ווצלת אלקרב
 2. [                                                                                                                             ]כיר סלמה אללה וצט
 3. [                                                                                                ]קבצ'ה [                 ]
 4. [                                                                                                                 ] פי תכתה קפצי[ן           ]

 5. [                                                     ]הו[     ] אלסבע ותצניף אלדין [          ]

   

 6. [                                                                                                                 ]ו' מראפע פצ'ה מנש[     ]

 7. [                                                                                                                    ] פצה תעוי[            ] 

   

 8. ...

 9. ...

 10. [                                                                                                         ] פי אלחסאב [                   ] 

 11. [                              ] ללקאצ'י  [                        ]ווקפת

  ענדה חתי יגי [                 ] 
 12. [           ] וזן לי פ' דינ' עטאהא מן מאלי [                             ] אלכיר בענאיה אבי סחאק בן עטא ענא פעמראן [      ]
 13. [       ] פלמא תאכר אלחסאב טלבו עמראן וע[               ] קאל אחלף לי אן למא גאך חסאב וקלת לה

 14. [       ]  סרך כתיר פלמא וקפת [           ] יגוז לי קק' דנ' כתמת אלקצה והו יתהדד אבי אלכיר ומאלי ליס [         ]

   

   

 15. פאחב תקול [                                          ] ויכון נסכתין מן גיר 

  אל[             ] 

 16. [                                       ] אבו חדיד [                ] שי ממא [                 ] 

 17. [                              ] לך ק[                                 ]

   

Verso - address

 1. לשיכי וסידי אבי אלפרג אטאל אללה בקאה  מן אסמעיל בן ברהון

 2.                                                                           אל[תאהרתי]

 3.    יוסף בן יעקב בן עוכל אללה         וליה ובאצוה

תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA 2727.19: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain