רשומה קשורה ל-מכתב: CUL Or.1080 J22

מכתב CUL Or.1080 J22
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 2.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • #173
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, Letters of Medieval Jewish Traders (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1973).
  לתרגום ראה
 4. ציטוט
  S. D. Goitein, "“Sicily and Southern Italy in the Cairo Geniza Documents”,"Archivio Storico per la Sicilia Orientale 67 (n.p., 1971), 9-33.
  כולל digital translation